Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

Studijní texty celého tříletého studia

 

   

Po dobu celého studia čerpáme z nejstarších textů františkánské spirituality. Vzhledem k tomu, že tyto knihy lze sehnat jen s velkými obtížemi, dáváme možnost jejich stažení v elektronické podobě. Jedná se o překlady P. Jana Bárty OFM a P. Radima Jáchyma OFM. Jednotlivé pasáže textu jsou označeny čísly podle italského vydání.

Františkánské prameny I.  - *pdf 3,48 MB
- spisy sv. Františka, důležité legendy o jeho životě a další spisy. Text je dělen pdf záložkami.

Františkánské prameny II. - *pdf 2,56 MB
- kroniky, dokumenty, spisy sv. Kláry, Legenda o sv. Kláře a Legenda o sv. Anežce České. Text je dělen pdf záložkami.

Novější překlad Františkánských pramenů je na webu kapucini.cz
Františkánské prameny (překlad Markéta Koronthályová, Bonaventura Štivar OFMCap).

 

   

Prof. Ctirad Václav
Pospíšil Th.D.

 

Kolektiv autorů: Křesťan a islám - pdf 444 kB, obálka brožurky - pdf 51 kB

 

Pneumatologie  (O Duchu svatém):

Studijní text je kniha Prof. C.V. Pospíšila Th.D.:

Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie - *pdf 473 kB

 

Pro zájemce též uvádíme odkaz na cyklus přednášek prof. Ctirada Václava Pospíšila

pro Radio Proglas: Úvod do teologie Trojjediného Boha

Pro předměty biblická a patristická christologie: 

"Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel". Třetí doplněné vydání.

Nakladatelství Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1.

 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Jezis-z-Nazareta-Pan-a-Spasitel_101505.html

http://www.krystal.op.cz/jezis-z-nazareta-pan-a-spasitel-3-doplnene-vydani

 

Pro zájemce též uvádíme odkaz na cyklus přednášek prof. Ctirada Václava Pospíšila

pro Radio Proglas: Úvod do christologie (1.-11. díl = Biblická Christologie, 12. - 16. díl = Patristická christologie)

 

Biblická christologie (kapitola z knihy):

úvod  *pdf

str. 36-57 *pdf

str. 58-77 *pdf

str. 78-96 *pdf

str. 96-111 *pdf

str. 112-126 *pdf

Prof. C.V. Pospíšil Th.D. je autorem překladu spisu sv. Bonaventury z Bagnoregia.

Putování mysli do Boha -*pdf 1,26 MB

V roce 2017 vyšlo 3. vydání knihy v nakladateství Krystal OP. Zakoupit můžete na tomto odkazu: http://www.krystal.op.cz/putovani-mysli-do-boha-2

Biblická mariologie - *pdf 914 kB (ke zkoušce je povinná jen část z biblické mariologie)

Maria - mateřská tvář Boha - *pdf 15 MB

 

Pro zájemce též uvádíme odkaz na cyklus přednášek prof. Ctirada Václava Pospíšila

pro Radio Proglas: Matka Páně podle Písem

Zápolení o naději a lidskou důstojnost : Česká katolická teologie 1850—1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu - *pdf 3,91 MB

Doc. Václav Ventura Th.D.

Spiritualita křesťanského mnišství 1

Spiritualita křesťanského mnišství 2-3

Vydalo Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově

Markétská 28/1, 169 01 Praha-Břevnov

http://www.brevnov.cz/CS/knihovna/029.php

S.M. Lucie
Cincialová Th.D., SMFO

Spisy sv. Františka - doc 332 kB

Vybraná témata z františkánské spirituality I. - *pdf 710 kB

Vybraná témata z františkánské spirituality II. - *pdf 400 kB

Komentář k řeholím III. řádu - *doc 435 kB

Františkánská kajícnost - *doc 433 kB

P. Pacifik
Matějka Th.D., OFMCap.

Kniha "Prvopočátky kapucínského řádu".
Knihu lze zakoupit v Klášteře kapucínů Praha - Nové Město,

Na Poříčí 2111/1a, 110 00 Praha 1.

   

Biblická důvěra v Boha, jako klíč k františkánské spiritualitě - *pdf 704 kB

   

Vliv hnutí spirituálů na rané fáze kapucínské reformy - *pdf 875 kB přednáška 11.2.2017

S.M. Mgr. Ludmila
Pospíšilová OSF

 

Osobní web:
http://ludmila.frantiskanstvi.cz

 

Františkánské povolání I. - Františkánské obrácení - *pdf 805 kB
Ke skriptům je třeba přečíst i tento text:
Piotr Anzulewicz OFMConv.:  Kříž od sv. Damiána - *doc 732 kB - příloha ke skriptům.

Františkánské povolání II. - Františkánské poslání - *pdf 750 kB

Sv. Klára z Assisi a sv. Anežka Česká - *pdf 1,11 MB

Odkaz na Františkánské prameny II. (jsou zde legendy o sv. Kláře a sv. Anežce České)

Úvod do spirituality -  *pdf 928 kB
Závazně ke studiu také: List biskupům katolické církve o některých aspektech křesťanské meditace - můžete stahovat ve formátu *pdf 474 kB

Studijní text k tématu Spiritualita: 

P. Alois Moc OFM: Duchovní život z hlediska františkánského charismatu - *pdf 1,49 MB

(část B - mystická oblast duchovního života - není povinná ke zkoušce)

P. Regalát
Beneš Th.D., OFM

 

 

 

Další texty a kázaní mohou zájemci najít na osobním webu P. Regaláta OFM

Počátky františkánské observance 1 - V dřevácích z poustevny k reformě - *pdf 747 kB

Počátky františkánské observance 2 - Bernardin Sienský - *pdf 1371 kB

Počátky františkánské observance 3: Jan Kapistrán - *pdf 1133 kB

Hagiografie I. - *pdf 968 kB

Hagiografie II. - *pdf 561 kB

Úvod do františkánské hagiografie - *pdf 398

Hagiografie sv. Františka v obrazech ze 13. století   *doc 159 kB

Obrazy I.   *doc 682 kB

Obrazy II.  *doc 1,77 MB

Obrazy III.  *doc 1,46 MB

Obrazy IV.  *doc 372 kB

Obrazy V.  *doc 480 kB

Obrazy VI.  *doc 298 kB

Obrazy VII.  *doc 366 kB

Obrazy VIII.  *doc 315 kB

Významné osobnosti počátků dějin františkánské spirituality:

    

Bl. Odorik z Porderone (prezentace od PhDr. Vladimíra Liščáka, Csc.) - *pdf 6,03 MB

  

Jacopone da Todi (1230-1306) Život a dílo - *pdf 536 kB

  

John Peckham I. část - *doc 109 kB

John Peckham (Slavík), II. část - * doc 216 kB

 

Bl. Angela z Foglina (1248? -1309) - *pdf 1,10 MB

Angela z Foligna, Instructio I - doc * 36 Kb

Angela z Foligna, Instructio XXIII - XXXIV - *doc 69 kB

Angela z Foligna, Instrukce - úryvky o Eucharistii - *doc 33 kB

Angela z Foligna, Liber - *doc 430 kB

 

Bl. Jan Duns Scotus (1265-1308) - *doc 133 kB

 

Blah. Raymund Lull (1232/35-1316) - *pdf 1801 kB

Ramon Lull - Fantasticus - *pdf 140 kB

  

Petr Jan Olivi (1248-1298) - *pdf 1,13 MB

Petr Jan Olivi, Texty - *pdf 223 kB

  

Ubertino da Casale (1259 – 1329?) - *doc 159 kB

Ubertino da Casale, Arbor vitae crucifixae Iesu - *doc 68 kB

 

Sv. Markéta z Cortony (1247-1297) - *pdf 1026 kB

    

       

  Ostatní doplňkové texty

 

Řehole III. řeholního řádu - (html)

List generální ministra OFM o studiích: Chuť slova. Intelektuální povolání menších bratří v dnešní době - doc 208 kB

P. Radim Jáchym OFM:

Minorita (html),   Bratrství (html)

Spisy sv. Františka I. část (html),  Spisy sv. Františka II. část (html)

PhDr. Petr Hlaváček Ph.D.:

Kořeny františkánské observance - skripta jsou uložena ve formátu *rtf  - 128 kB.

České františkánství na přelomu středověku a novověku ve formátu *rtf - 301 kB