Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

Naše odkazy

 


Františkánské adresy

  

První řád
   Řád menších bratří františkánů
   Řád menších bratří kapucínů
   Řád minoritů
  
Druhý řád
   
Řád chudých sester sv. Kláry  (OSC)
   
Klášter klarisek – kapucínek

  

Třetí řeholní řád
   Alžbětinky v Brně

   Alžbětinky v Jablunkově

   Alžbětinky v Praze

   Česká provincie Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže

   Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

   Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny

   Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi

   Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka

   Sestry Apoštolátu sv. Františka
   Školské sestry sv. Františka Česká provincie

      

Třetí sekulární řád
   Sekulární františkánský řád
  
Další františkánské weby

   Služebnice Boží SM Eliška Pretschnerová OSF


   Františkánský klášter v Hájku
   Pražská Loreta

   P. ThLic Regalát Beneš, Th.D., OFM

   S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

   Assisi
   Pontificium Athenaeum Antonianum v Římě
   Oficiální stránky sv. Otce Pia
 

Další zajímavé odkazy
   
Svatá Hora
   Svatý Hostýn
   Lurdy

 

 

Vatikánské rádio, česká sekce

 

 

   

naše ikonka: