Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

Svatá Anežka Česká

             

    

Texty ke stažení:

Sv. Klára z Assisi a sv. Anežka Česká - *pdf 1,11 MB - Studijní skripta IFS

Stručný životopis sv. Anežky České - *pdf 60 kB
   
             

Televizní pořady o sv. Anežce České:

Dokumentární film o sv. Anežce České - ČT 1
Dokumentární pořad Fokus24: Odkaz sv. Anežky - ČT24

          

   

O historii relikviářů doporučuji článek z Poutníka 2/2004, který najdete zde.

    

Při přípravě na výstavu o sv. Anežce v roce 2011 (k 800. výročí narození) byly nalezeny další dva relikviáře. Informace o prvním z nich. Výstavu si můžete připomenout na tomto odkazu. Na jedné z fotografií najdete Plenář Hanuše z Kolowrat. Je to relikviář, který patří do Svatovítského pokladu a v roce 2011 v něm byl odhalen další ostatek sv. Anežky České.

  

   


Úryvek rozhovoru s bratrem Šimonem Zuskou OFM (převzato z webu ofm.cz)

Vaši spolubratři mně na vás prozradili, že jste chodící legenda. Údajně se vám mělo podařilo získat ostatky svaté Anežky České. Díky vám potom mohla být po letech svatořečena. Je to pravda?
  

Jel jsem v roce 1950 do Říma na zakončení svatého roku. Zde jsem se dozvěděl, že ostatky Anežky České měly být převezeny do Španělska. Spodní čelist měla skončit v Escorialu, kde jsou pochováni králové. Tam je za hlavním oltářem nějakých osm tisíc ostatků. Ty byly sice označené, ale chyběl k nim seznam.
V Římu jsem si v roce 1952 vyřídil papíry, abych měl přístup, kam jsem potřeboval. Dostal jsem se tam, ale chyběl seznam a já měl hledat. Zamkli mě a já nevěděl odkud začít. Hodinu a půl jsem se jen modlil, jak se do toho dostat. Poté přišel správce a zeptal se mne, jestli věřím na zázraky. V ruce měl obálku. V právě došlé poště nalezl psaní se seznamem ostatků. Najisto jsme šli do skříňky označené „Of Beate Agnes Pragenzis“.