Radimova 33/2, 169 00 Praha 6, tel.: 728 976 795, email: ludmilaosf@volny.cz

IČ: 70854700,  účet IFS: 2100493964/2010

Svatá Anežka Česká

             

   

  

Ke stažení:

Sv. Klára z Assisi a sv. Anežka Česká - *pdf 1,11 MB - Studijní skripta IFS

  

Stručný životopis sv. Anežky České - *pdf 60 kB

   

  

    

Televizní pořady o sv. Anežce České:

ČT1

 

ČT24

 

TV NOE

Dokumentární film o sv. Anežce České

    

Dokumentární pořad Fokus24 Odkaz sv. Anežky

   

Kulatý stůl na téma sv. Anežka Česká a její odkaz

 

   

   

Ohledně historie relikviářů doporučuji starší článek z Poutníka, který najdete zde. Je to číslo 2/2004.

  

Při přípravě na výstavu o sv. Anežce v roce 2011 (k 800. výročí narození) byly nalezeny další dva relikviáře.
Informace o prvním z nich.

  

Výstavu si můžete připomenout na tomto odkazu. Na jedné z fotografií najdete Plenář Hanuše z Kolowrat. Je to relikviář, který patří do Svatovítského pokladu a v roce 2011 v něm byl odhalen další ostatek sv. Anežky České.

  

    

   


Úryvek rozhovoru s bratrem Šimonem Zuskou OFM, který můžete najít na www stránkách OFM:

Vaši spolubratři mně na vás prozradili, že jste chodící legenda. Údajně se vám mělo podařilo získat ostatky svaté Anežky České. Díky vám potom mohla být po letech svatořečena. Je to pravda?
  

Jel jsem v roce 1950 do Říma na zakončení svatého roku. Zde jsem se dozvěděl, že ostatky Anežky České měly být převezeny do Španělska. Spodní čelist měla skončit v Escorialu, kde jsou pochováni králové. Tam je za hlavním oltářem nějakých osm tisíc ostatků. Ty byly sice označené, ale chyběl k nim seznam.
V Římu jsem si v roce 1952 vyřídil papíry, abych měl přístup, kam jsem potřeboval. Dostal jsem se tam, ale chyběl seznam a já měl hledat. Zamkli mě a já nevěděl odkud začít. Hodinu a půl jsem se jen modlil, jak se do toho dostat. Poté přišel správce a zeptal se mne, jestli věřím na zázraky. V ruce měl obálku. V právě došlé poště nalezl psaní se seznamem ostatků. Najisto jsme šli do skříňky označené „Of Beate Agnes Pragenzis“.

  

P. Šimon Jaroslav Zuska - nekrolog